GS868 & XGS868

Varastossa

0,01 €

GS868 & XGS868 virtausmittari/lähetin

GS868 ratkaisee perinteisten höyryn virtausmittareiden kaksi suurinta ongel-maa; painehäviön ja mittausalueen kapeuden. Samalla mittauksen käyttökus-tannukset ja huollon tarve pienenevät. GS868 mittaa höyryn massavirtausta kylläisessä ja tulistetussa höyryssä.

Mitattaessa höyryn virtausta mittauslaipalla tai Vortex-mittarilla painehäviö varastaa energiaa höyrystä vähentäen virtaavan höyryn tehoa ja lämpöä. GS868:n ultraäänianturit eivät tunkeudu virtaavaan höyryyn painehäviötä aiheuttaen, eikä siten aikaansaa painehäviön ylläpitämiseen tarvittavia höyryn-tuotantokustannuksia. Mittarissa ei ole määräaikaishuoltoa, mikä lisää mittarin kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Yksi GS868 voi laajan mittausalueensa avulla tuoda merkittävän säästön kattaen useita perinteisiä virtausmittalaippoja ja niiden putkituksia.

Ominaisuudet:

Takaisin tuotteisiin.