APX

Varastossa

0,01 €

APX on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa hiilivedyistä koostunut tausta- kaasu vaihtelee nopeasti ja mielivaltaisesti. Tällaisia kohteita ovat esim. proo- mujen lastaus, soihtukaasut, kaasun talteenotto, jalostamokaasut ja tankke- reiden purku.

APX edistyksellinen termoparamagneettinen O2- analysaattori

APX on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa hiilivedyistä koostunut tausta- kaasu vaihtelee nopeasti ja mielivaltaisesti. Tällaisia kohteita ovat esim. proo- mujen lastaus, soihtukaasut, kaasun talteenotto, jalostamokaasut ja tankke- reiden purku.

APX on tarkin tänä päivänä saatavana oleva paramagneettinen happianaly- saattori. Se voidaan kalibroida typellä tai suurella joukolla muita taustakaasuja.

Ominaisuudet:

  • Mittaa happea 0,1 - 25 prosenttiin kaasusta
  • Ei liikkuvia osia, ei määräaikaishuoltoa
  • Ei määrävälein vaihdettavia kennoja
  • Korroosion kestävä rakenne
  • Automaattinen taustakaasun kompensointi
  • Automaattinen prosessipaineen kompensointi

Takaisin tuotteisiin.