Kalibrointijärjestelmät

Kaasujen sekoitus-, laimennus- ja kalibrointijärjestelmät

Environics on tietokoneistettujen kaasunsekoittimien, -laimentimien ja kalibrointilaitteistojen johtava valmistaja, jonka kalibrointijärjestelmät maahantuo Suomeen ja myy vantaalainen FinnPri Oy. Kaasujen sekoittimilla ja laimentimilla voidaan tuottaa tarkkoja kaasuseoksia kaasukromatografien, prosessi- ja päästöanalysaattoreiden, massaspektrometrien, FTIR:ien ja muiden kaasuanalyysilaitteiden kalibrointiin.

Tehokas kalibrointi säästää aikaa ja kuluja

Hyvä esimerkki laitteiden tehokkuudesta on päästöanalysaattoreiden (CEMS, Continuous Emissions Monitoring Systems) kalibrointi. USA:ssa EPA (Environmental Protection Agency) menetelmä 205 liite M, sallii päästöanalysaattoreiden kalibroinnin laimennusmenetelmällä. Perinteisellä tavalla toteutettuna EPA-hyväksyttyyn kalibrointiin tarvitaan jopa 24 seoskaasupulloa. Edustamillamme kaasukalibraattoreilla selvitään 3 - 5 seoskaasupullolla ja kalliita kalibrointikaasuja säästyy 60 %, puhumattakaan toimitukseen kuluvan ajan säästöstä tai pullojen siirtokustannuksista.

FinnPrin tuotevalikoimassa on myös kaasugeneraattoreita, esimerkiksi otsonin tai puolijohdeteollisuudessa käytettyjen ”parts-per-trillion” -standardien tuottamiseen.

Tarkkoja tuloksia massasäätäjillä

Tarkkojen kaasuseosten tuottaminen perustuu massasäätäjiin, joiden epävarmuus on 1 % lukemasta. Tuotevalikoimassamme on kaasunsekoittimia kahdesta massasäätäjästä aina yhdeksään massasäätäjään. Kaasukalibraattorit voidaan jakaa kahteen perustyyppiin; sekoittimiin ja laimentimiin. Sekoittimissa tuotettu kaasuseos tehdään sotkemalla useita kaasuja keskenään, kun taas laimentimessa sekoitetaan yhtä kaasua pohjakaasuun.

Takaisin tuotteisiin.