CEM68

Varastossa

0,01 €

CEM68 kulkuaikavirtausmittari savukaasukanaviin

CEM68 on alun perin suunniteltu täyttämään vuonna 1990 USA:ssa voimaan tullut lain muutos “Clean Air Act”, mukaan lukien automaattisen kalibroinnin tarkastukset. CEM68 mittaa savukaasujen virtaukset todellisina ja normeerat-tuina tilavuusvirtauksina. Mittaria saa 1-4 -kanavaisena (2-8 anturia). Pursutusta ei tarvita alle 260C lämpötiloissa.

Takaisin tuotteisiin.