DF868

Varastossa

0,01 €

DF868 on ultraäänellä toimiva nesteiden virtausmittari, jonka suunnittelu perus-tuu palkintoja voittaneeseen kannettavaan PT868-mittariin.

DF868 kiinteästi asennettava digitaalinen ultraäänivirtausmittari

DF868 on ultraäänellä toimiva nesteiden virtausmittari, jonka suunnittelu perus-tuu palkintoja voittaneeseen kannettavaan PT868-mittariin. DF868 mittaa virtausta muovi-, metalli- tai jopa betonivuoratuista putkista, putken seinämän läpi kosketuksettomasti. DF868:lla voidaan mitata 80 % monifaasiseoksista, mukaan lukien kaasukuplia, toisen nesteen pisaroita tai kiintoaineita sisältävät nesteet, joiden mittaukseen on aiemmin käytetty Dopplerin kaltaisia mene-telmiä.

Kulkuaikamittari edistyksellisellä viestin koodaus- ja korrelaatiomenetelmillä, toteuttaa ryömimättömän virtausmittauksen - niin ultrapuhtailla kuin jätevesien kaltaisilla likaisilla nesteillä.

Ominaisuudet:

 • Mittausalue 0,03 - 12,2m/s
 • Mittausaluesuhde 400:1, putkihalkaisijoille 12,7mm - 5,1m
 • Yksi- tai kaksikanavainen
 • Muistia 43 000 mittauspisteen tallentamiseen
 • Kaksi toisistaan riippumatonta vapaasti ohjelmoitavaa LDC grafiikka-näyttöä
 • Automaattinen mittausikkunan seuranta varmistamaan tarkka mittaus muuttuvissa virtausolosuhteissa
 • ”TransFlection” -mittaus vaikeiden kaksifaasisten väliaineiden virtausmit-tauksiin
 • Optiona saatavan kaksikanavaisen mallin molemmat kanavat voidaan ohjelmoida mittaamaan joko samasta putkesta tai eri putkista. Kanavien välillä voidaan tarvittaessa suorittaa laskutoimituksia, esim. vuodonval-vontaa.
 • Mittaus ei aiheuta painehäviötä.
 • Ei liikkuvia tai kuluvia osia, ei tukkeutuvia laippoja, ei vaadi säännöllistä huoltoa.
 • K.s. Tekninen esite
 • K.s. Manuaali DF868 1-kanavaisena
 • K.s. Manuaali DF868 2-kanavaisena

Takaisin tuotteisiin.