GC868

Varastossa

0,01 €

GC868 kiinteäasenteinen kaasujen CLAMP-ON virtausmittari

GC868 soveltuu maakaasulinjojen, paineilmaputkistojen, jalokaasujen tai minkä tahansa paineen alaisen kaasun virtauksen mittaamiseen. Mittaria voidaan käyttää minkä tahansa kaasun tai höyryn virtauksien mittaamiseen.

GC868 on erityisen käyttökelpoinen syövyttävien, korroloivien, myrkyllisten, ultrapuhtaiden tai steriileiden kaasujen mittauksessa. Clamp-on mittauksen edut ovat kiistattomat kaikissa niissä sovelluksissa, joissa putkeen ei syystä tai toisesta haluta tehdä reikiä. Mittauksen kuntoon saattamiseen menee noin 15 minuuttia. Prosessia ei tarvitse ajaa alas tai keskeyttää mittarin asentami-seksi putkistoon.

Mittauspakettiin kuuluu:

 • GC868-elektroniikka
 • Pari edistyksellisiä clamp-on antureita
 • Esivahvistin, joka sijoitetaan lähelle antureita
 • Koaksiaalikaapelit yhdistämään anturit ja esivahvistimen elektroniikkaan

Ominaisuudet:

 • Ei kastuvia osia
 • Yksi- tai kaksikanavainen
 • Ei liikkuvia osia
 • Putken pinnalle asennettavat CLAMP-ON anturit
 • Ei painehäviötä
 • Yksinkertainen asentaa
 • Suurin sallittu lämpötila 230C
 • Höyryn massavirtaus

Takaisin tuotteisiin.