GF868

Varastossa

0,01 €

Soihtukaasumittari

GF868 soihtukaasumittari

GF868 on ultraäänivirtausmittauksen huipputuote! Se kykenee määrittelemään tarkasti mielivaltaisesti vaihtelevan soihtukaasuseoksen molekyylipainon ja massavirtauksen, joiden avulla voidaan määritellä soihtujärjestelmää vuotavien kaasujen lähteet.

Tämä mittari auttaa parantamaan petrokemian laitosten, öljyn jalostamoiden ja öljyn porauslauttojen hyötysuhdetta. GE Sensing rakensi ensimmäisen ultra-äänitekniikkaan perustuvan soihtukaasun massavirtausmittarin jo vuonna 1982. Joillekin isoille öljy-yhtiöille GE Sensingin soihtukaasumittari on standardi.

Mittaria käytetään energian talteen ottoon ja vähentämänään tuotantohäviöitä paikantamalla soihtujärjestelmään vuotokohtia. Se auttaa parantamaan päästö-määräysten seurantaa ja vähentää energian käyttöä mahdollistaen höyryn määrän tarkan annostelun soihtuun poltettavien hiilivetyjen raskauden mukaan.

GF868 toimii luotettavasti nopeissa kaasuseoksen ja virtausnopeuden vaihte-luissa, pulssittaisissa paineen vaihteluissa, ankarissa ympäristöolosuhteissa sekä soihtukaasumittaukselle ominaisella erittäin laajalla virtausnopeusalueella. Soihtukaasuputken tai kanavan koko voi olla halkaisijaltaan 3 m.

Ominaisuudet:

  • Kaksisuuntainen mittaus nopeusalueella 0,03 - 120 m/s
  • Virtausnopeus, massavirtaus, tilavuusvirtaus
  • Samanaikainen molekyylipainon määritys
  • Mittaukseen ei vaikuta kaasuseoksen koostumus tai sen vaihtelut
  • Ei liikkuvia, tukkeutuvia tai kuluvia osia
  • Ei määräaikaishuoltoa
  • K.s. Esite
  • "Self Calibration". GF868:aan on saatavana automaattinen mittauksen tarkastus/kalibrointi mahdollisuus. K.s. Video

K.s. GF868:n lähetinversio XGF868i ja T17-anturit K.s. T17-antureiden asennusohje K.s. T5-antureiden asennusohje

Ks. Artikkeli Soihtukaasumittauksesta

Takaisin tuotteisiin.