GM868 & XGM868i

Varastossa

0,01 €

GM868 & XGM868 virtausmittari/lähetin

GM868 on yleiskäyttöinen kaasujen virtausmittari, joka antaa tarkan virtausno-peustiedon laajalla mittausalueella erilaisille kaasuseoksille. Mittaus ei aiheuta painehäviötä eikä mittari tarvitse säännöllistä huoltoa.

Valitsemalla sopivat anturit mittarilla voidaan mitata kaasujen virtauksia put-kista, joiden halkaisija on 12,7 mm:stä aina 7,6 metriin tai suurempiin savu-kaasukanaviin. GM868:ssa on vakiona analogia- ja digitaalilähdöt virtausnopeu-desta ja todellisesta tilavuusvirtauksesta.

Ominaisuudet:

XMG868i lähetintyyppinen kaasujen yleiskäyttöinen virtausmittari

XMG868 on ominaisuuksiltaan GM868:n kaltainen. XMG868 kykenee mittaa-maan kaasujen virtauksia halkaisijaltaan 25 mm putkista aina kolmemetrisiin ja sitäkin kookkaimpiin putkiin ja kanaviin.

Ominaisuudet:

Takaisin tuotteisiin.