IGM878N

Varastossa

0,01 €

IGM878N maakaasun laskutusmittauksiin suunniteltu (Custody-Transfer) AGA9-vaatimukset täyttävä mittari

IGM878N on tarkkuusmittari maakaasun laskutus- ja myyntimittauksiin. Sen monivuotisen kehityshistorian aikana kanavien tai anturiparien määrä on vähi-tellen pudonnut kahdestatoista kahteen. Mittarin tarkkuusluokka on +/-0,5 % lukemasta ja mittaus ”herää” jo noin 0,02 m/s virtausnopeudessa.

IGM878N täyttää Amerikan Kaasuyhdistyksen myyntimittauksille asettamat vaatimukset. IGM878N mittaa molempiin suuntiin ja se toimii ympäristön ilman-paineessa. Siten mittarin toiminta voidaan tarkistaa helposti käyttöönoton yhteydessä. Mittarin tulopuolelle vaaditaan 10 putkihalkaisijan suora osuus.Kahteen suuntaan mitattaessa mittaukseen tarvitaan 10 halkaisijan suora osuus molempiin suuntiin.

Takaisin tuotteisiin.