K-BAR2000B

Varastossa

0,01 €

K-BAR2000B

Yksi tai useampia K-BARin antureita yhdistettynä sarjan 155 ”ADAM” massavirtaustietokoneeseen muodostavat monipisteisen massavirtausmittarin. K-BAR 2000 hyödyntää MFTB teknologiaa, ks. 454FTB. Elektroniikka sisältää nopean, tehokkaan mikroprosessorin ja piirin joka mittaa kaasun nopeutta ja lämpötilaa vain kahdella anturielementillä ”FD2” Fast Dual Metal Clad anturissa.

Elektroniikka laskee kaasun massanopeuden lämpötila- ja painekorjattuna, jokaisessa pisteessä. Joten Sarjan 155 massavirtaustietokone kykenee määrittämään kaasuvirtauksen keskimääräisen nopeuden ja lämpötilan nopeus- ja lämpötilaprofiilien vaihtelevissa olosuhteissa. Mittari on optimi ratkaisu, putkiin/kanaviin joissa kaasuvirtauksen nopeus ja lämpötila vaihtelevat voimakkaasti esim. voimalaitosten kivihiilimyllyjen ilmamittauksissa. Antureille on kaksi lämpötilaluollaa maks. +260°C ja +500°C.

Sovelluksia:

  • Kaasujen päästömittaukset (USA:ssa ”EPA Clean Air Act Stack Mass Flow Monitors”)
  • NOx säätö
  • Kattilan primääri-, sekundääri- ja tetriääri- ilmojen säätö
  • Kaatopaikkakaasujen mittaukset
  • Soihtukaasujen mittaus (rajoitetusti), ks. GF868
  • Soodakattilat
  • Ilmamittukset, joissa nopeus ja lämpötilaprofiilit vaihtelevat

Takaisin tuotteisiin.