Kosteusanturi MIS

Varastossa

0,01 €

Kosteusanturi MIS

Kosteusanturi MIS (Moisture Image Series Probe, MIS probe) on yhteensopiva Image-sarjan kosteusanalysaattoreiden MIS1 ja MIS2 kanssa.

MIS-anturi voi mitata kolmea suuretta samanaikaisesti; kosteutta, lämpötilaa ja painetta (Three-Function Probe, l. TF-Probe). MIS-anturin tehokkuus perustuu siihen liitettyyn elektroniikkamoduuliin. 16-bitin resoluutio mahdollistaa kosteusmuutoksen havainnoinnin ppb-tasolla. Anturin elektroniikka valvoo ja kompensoi automaattisesti omaa ryömintäänsä tuottaen näin MIS-anturille parhaan mahdollisen stabiilisuuden. Anturin kalibrointitiedot on tallennettu elektroniikkamoduuliin. Kun moduuli kytketään, latautuvat kalibrointitiedot automaattisesti keskusyksikön (MIS1 tai MIS2) muistiin.

MIS-anturin sydämenä toimii GE Sensingin ohutkalvo, alumiinioksidikosteusanturi. Anturi mittaa vesihöyryn osapainetta niin nesteistä kuin kaasuistakin kastepisteeksi muutettuna alueella -110°C - +60°C. Anturi muodostuu alumiiniliuskasta, joka on anodisointu erityisellä prosessilla, jotta saadaan aikaan huokoinen hapetettu kerros. Kerroksen pinnalle on höyrystämällä tehty kultakalvo. Alumiinipohja ja kultakalvo toimivat kondensaattorin elektrodeina.

Vesihöyry siirtyy nopeasti ohuen kultakerroksen lävitse alumiinissa oleviin huokoisiin aukkoihin. Hapetettuun rakenteeseen absorboitujen vesimolekyylien määrä vaikuttaa huokoisten seinämien johtokykyyn. Jokainen huokoisten seinämien vastusarvo tuottaa erilaisen sähköisen impedanssin, joka sitten muutetaan vesihöyryn osapaineeksi.

Anturiin voidaan liittää termistori, joka mittaa näytteen lämpötilaa alueella -30°C - +70°C. Nestesovelluksissa termistoritulon avulla analysaattori voi laskea kosteuden ppmw-yksiköiksi Henryn lain mukaan. Paineen mittaukseen on saatavana viisi mittausaluetta 1,9barg - 345barg (30 - 5000psig). Kaasujen kosteusmittauksissa, paineen tulo mahdollistaa ppmv-yksiköiden laskennan.

Ominaisuudet:

  • Käytetään MIS1 ja MIS2 -kosteusanalysaattoreiden kanssa
  • Kosteuspitoisuuksille ympäristöilman tasosta aina ppb-tasolle
  • Toimii niin nesteille kuin kaasuillekin
  • Kalibrointitiedot on tallennettu EEPROM-muistiin
  • Anturikaapelina voidaan käyttää suojaamatonta parikierrettyä kaapelia, sillä mittaustieto siirtyy sarjamuotoisena
  • NIST-jäljitettävä kalibrointi USA:ssa, tai ILABin akkreditoitu kalibrointi Irlannissa
  • Luonnostaan vaaraton (Intrinsically safe), EEx ia IIC T4
  • K.s. Tekninen esite MIS2 anturi

Takaisin tuotteisiin.