LCT8

Varastossa

1,00 €

Korkean tarkkuusluokan ultraäänivirtausmittarit


LCT8 on 8-kanavinen myynti ja vuodonvalvonta mittauksiin suunniteltu 0,1 % mittari. LCT8:n pohjautuu aiemmin julkaistuun 4-kanaviseen LCT4 mittariin. Kahdeksan mittauskanavaa (16 anturia) mahdollistavat lyhyet suorat putkiosuudet (5 x D yläjuoksulle ja 3 x D alajuoksulle). Tyypillisiä LCT8:n käyttökohteita ovat hiilivety nesteet. Kahdeksan mittauskanavaa tuottavat huippu tarkkuuden (0,12% tilavuusvirrasta) nesteen viskositeetin vaihdellessa (0 – 660 cSt) mittausalueella (0,3 – 10 m/s). Mittareita valmistetaan 6”/150mm – 24”/600mm kokoluokkiin.


LCT8:n ja LCT4:n kanssa samaan tarkkojen nestemittausten ryhmään kuulu Sentinel LNG.


Sentinal LNG on suunniteltu nestemäisen maakaasun mittauksiin. Muita sovelluksia ovat kryogeenisten nesteiden mittaus, nesteiden myynti mittaukset ja merirahdin nesteiden määrän tarkistus.


Ultraäänivirtausmittareiden etuja ovat m.m.:

  • Ei ryömintää, tai määräaikaiskalibrointien tarvetta
  • Ei aiheuta painehäviötä
  • Ei liikkuvia osia, ei suodattimia
  • Katso tarkemmin teknisestä esitteestä:
  • LCT8
  • LCT4
  • LNG