PT900

Varastossa

0,01 €

PT900 on yksi markkinoiden tehokkaimmista kannettavista virtausmittareista. Se mittaa virtausta muovi-, metalli- tai betonivuoratuista putkista, putken seinämän läpi kosketuksettomasti ja painehäviöttömästi - ilman vuotojen tai ympäristön saastumisen riskiä.

Katso Panametrics WEFTEC PT900 Video

PT900 soveltuu helppokäyttöisyytensä vuoksi sekä ”jokamiehen” virtaustyökaluksi, että vaativiin tutkimus- ja tarkistusmittauksiin.

PT900 on uusimman sukupolven kannettava "CLAMP ON", putken pinnalta mittaava, ultraäänivirtausmittari. Sen suunnittelussa on hyödynnetty edeltäjiä PT868 => PT878, mutta intuitiivisuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä on käytetty tämän hetken viimeisintä tekniikkaa. PT900 on ensimmäinen tabletilla operoitava kannettava ultraäänimittari.

PT900 on yksi markkinoiden tehokkaimmista kannettavista virtausmittareista.

Se mittaa virtausta muovi-, metalli- tai betonivuoratuista putkista, putken seinämän läpi kosketuksettomasti ja painehäviöttömästi - ilman vuotojen tai ympäristön saastumisen riskiä. Patentoidut korrelaatioalgoritmit kykenevät määrittämään eroajan ainutlaatuisella tarkkuudella. Tämä mahdollistaa tarkan ja luotettavan virtausmittauksen kaikille nesteille, jotka johtavat ääntä, kuten vesi, vesi/glygoliseokset, öljyt, jalostetut hiilivety seokset, kemikaalit, juomat j.n.e.

Aikaeroperiaate, ”Transit time”: Lähetetään ultra-äänipulssi anturilta toiselle ja tallennetaan sen kulkuaika. Seuraavaksi lähetetään vastaavanlainen pulssi päinvastaiseen suuntaan ja tallennetaan kulkuaika. Jos ajat ovat samat, ei putkessa ole virtausta. Mikäli putkessa on virtausta, vastavirtaan "uivalta" äänipulssilta kuluu pidempiaika yläjuoksulla olevalle anturille kuin myötävirtaan "uivalta" äänipulssilta alajuoksulla olevalle anturille. Syntyneestä aikaerosta lasketaan virtausnopeus ja virtauksen suunta.

Ominaisuudet:

PT900 lähetin:

Takaisin tuotteisiin.