XMTC

Varastossa

0,01 €

XMTC on digitaalinen kaasun lämmönjohtokykyyn perustuva analysaattori. Toiminta perustuu kahteen erittäin stabiiliin termistoriin; toinen on näytekaasussa ja toinen joko ilmatiiviissä tai virtaavassa referenssikaasussa. Koska analysaattorissa ei ole liikkuvia osia, se kestää varsin hyvin tärinää. XMTC sietää hyvin likaa ja näytevirtauksen vaihteluita.

XMTC kaasuanalysaattori

XMTC on digitaalinen kaasun lämmönjohtokykyyn perustuva analysaattori. Toiminta perustuu kahteen erittäin stabiiliin termistoriin; toinen on näytekaasussa ja toinen joko ilmatiiviissä tai virtaavassa referenssikaasussa. Koska analysaattorissa ei ole liikkuvia osia, se kestää varsin hyvin tärinää. XMTC sietää hyvin likaa ja näytevirtauksen vaihteluita.

Tyypillisiä sovelluksia ovat:

Vetyteollisuuden sovellukset

Metalliteollisuus
- H2 N2:ssa; metallien lämpökäsittelyt
Voimantuotanto
- H2 puhtauden, vuodon ja vaihdon valvonta vetyjäähdytteisissä generaattoreissa
Öljyteollisuus
- H2 hiilivetylinjoissa
Kemianteollisuus
- H2 ammoniakin synteesikaasuna
- H2 metanolin synteesikaasuna
- H2 kloorilaitoksissa
Metaaniteollisuus- CO2 metaanissa

- N2 metaanissa
Kaatopaikka/Biokaasu sovellukset
- CO2 biokaasussa
- CH4 biokaasussa
Kaasuntuotanto
- Kaasunpuhtauden valvonta argonin, vedyn, typen ja heliumin osalta
Elintarviketeollisuus
- CO2 fermentoinnissa

XMTC:lle voidaan kenttäkalibroida tai kenno voidaan vaihtaa uuteen vetämällä se ulos kotelosta ja työntämällä tilalle uusi kalibroitu kenno. XMTC:n ja näytön välinen etäisyys voi olla 366 m.

Ominaisuudet:

  • Tarkkuus +/- 2 % alueesta
  • Erinomainen nollan ja alueen stabiilisuus
  • Vankkarakenteinen, ei liikkuvia osia
  • Luotettava
  • Tunteeton näytekaasun virtausnopeuden ja likaantumisen vaikutuksille
  • Kenttäkalibrointi tapahtuu nappia painamalla, kenno on "kasettiasenteinen"
  • Katso esite
  • Ks. käyttöohje
  • K.s. ATEX todistus

Takaisin tuotteisiin.